ติดต่อเรา

ติดต่อเรา l สถาบันวิจัยและพัฒนา


 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์  : 036-611201

facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี