ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เทพสตรี 2566

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เทพสตรี 2566 “ทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์” ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
ประมวลภาพกิจกรรม ลงเมื่อวันอังคาร 11 เมษายน 2566ประมวณภาพกิจกรรม