มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 แระระดับชาติ ครั้งที่ 24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 แระระดับชาติ ครั้งที่ 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันพุธ 19 เมษายน 2566


เบราว์เซอร์นี้ไม่สนับสนุน PDF กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดู
Download PDF