ประกาศรางวัลนำเสนอบทความดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12

ประกาศรางวัลนำเสนอบทความดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงเมื่อวันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566


เบราว์เซอร์นี้ไม่สนับสนุน PDF กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดู
Download PDF